קישור לאתרבנק HSBC

תת אתר בתוך אתר הבנק המיועד לחיפוש משרות בבנק HSBC. האתר הינו Cross browser ונעשה שימוש חוזר ברכיבים על מנת לסייע בטעינה מהירה של האתר