קישור לאתרמכון התקנים הישראלי

חיתוך PSDים והקמת HTML עבור האתר מכון התקנים הישראלי. התאמה לדפדפנים ועבודה לפי תקני W3C.