קישור לאתרבנק איגוד

במסגרת העבודה על האתר, הייתי אחראי על אישורי הסקיצות, תיקונם, המרת הגרפיקה ל XHTML TABLESS. כמו כן, האתר הינו Cross browser ובעל תו נגישות ברמה 2.